Uramuuntaja löytää, kouluttaa ja rekrytoi yrityksille tulevaisuuden ammattilaisia.

Kasvatamme osaajia mm. teollisuuden, rakennuksen, logistiikan ja kunnossapidon työntekijä- ja asiantuntijatehtäviin. Tarjoamme tehokkaan tien uuteen ammattiin käytännön työskentelyn ja alan teoriakoulutuksen yhdistelmällä. Tavoitteena on rekrytoida uudet osaajat heti koulutussuhteiden jälkeen yrityksenne tehtäviin.

Tarjoamme yrityksille palvelut myös irtisanomistilanteisiin. Palvelumme avulla yrityksestä lähtevät henkilöt työllistyvät nopeasti ja laadukkaasti uusiin tehtäviin yrityksen ulkopuolelle. Huolehdimme tarvittaessa myös yritykseen jäävien henkilöiden tsemppaamisesta ja motivoinnista.

Ota yhteyttä »    Katso referenssejämme »

Avoinna olevat Rekrykoulutukset

Loval

Tuotantotyöntekijöiden RekryKoulutus

Hakuaika on päättynyt.

Lue lisää

Delete

Puhdistusalan RekryKoulutus

Hakuaika on päättynyt.

Lue lisää

Oletko etsimässä uusia työntekijöitä, mutta tarvittavaa osaamista on vaikea löytää?

RekryKoulutus

Uramuuntajassa etsimme ja koulutamme yrityksesi tarpeeseen sopivat työntekijät. Vastaamme koko projektista – työtehtävien markkinoinnista, osaajien löytämisestä ja koulutuksen järjestämisestä. Uramuuntajaan valitut aloittavat määräaikaisella koulutussopimuksella, jonka aikana he saavat uuden tai päivitetyn ammattiosaamisen. Työsopimukset tehdään ohjelman loppupuolella

Uramuuntajan taustalla on Barona – konsernin vahva toimialaosaaminen teollisuudesta, logistiikasta ja rakentamisesta. Teemme tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja eri ammattialojen asiantuntijakouluttajien kanssa. Tavoitteenamme on, että vähintään 90% osallistujista työllistyy rekrytoivan koulutusohjelman jälkeen uusiin tehtäviin.

Uudelleensijoittumis- ja muutosturvapalvelut

Palveluissamme yhdistyy tietous työmarkkinoista ja raskaan sektorin kasvualoista, henkilökohtainen työnhakuvalmennus, osaajien ammatillisen osaamisen kehittäminen sekä rekrytoitumista tukevat digitaaliset ratkaisut. Eräänä työllistämisen kanavana käytössämme ovat myös Barona-konsernin 25.000 vuosittaista työpaikkaa.

Yhdistämme tehokkaasti rekrytoivat yritykset sekä valmennettavat henkilöt. Olemme yrityksesi tukena joko akuutin tai pitkäaikaisemman muutoksen läpiviennissä ja tarvittaessa huolehdimme kumppaniemme kanssa yrityksestä lähtevien henkilöiden ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

Palvelemme sekä yksittäisiä henkilöitä että satojen henkilöiden ryhmiä. Toimintamallimme on suunniteltu vastaamaan kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitun muutosturvalain yrityksille asettamiin uusin vaatimuksiin.

Ota yhteyttä »   Lue muutosturvasta »

Etsitkö uutta työpaikkaa? Tarvitsetko lisää ammattiosaamista? Haluatko vaihtaa alaa?

Uramuuntajassa koulutamme sinut uusiin tehtäviin tehokkaasti ja nopeasti. Rekrykoulutus on väylä kehittää osaamista työmarkkinoiden tarpeita paremmin vastaavaksi. Ohjelmiin sisältyy usein myös hyödyllisiä korttikoulutuksia (esim. tulityökortti, työturvallisuuskortti) ja kouluttajina toimivat kunkin alan asiantuntijat.

Solmimme kanssasi koulutussopimuksen, jonka aikana saat monipuolisen toimialakohtaisen täsmäkoulutuksen sekä pääset heti käyttämään oppimaasi myös käytännön työtehtävissä asiakasyrityksessämme. Tavoitteena on, että koulutusjakson jälkeen työllistyt uutta osaamistasi vastaaviin tehtäviin.

Kiinnostuitko mahdollisuudesta uusiin haasteisiin?

Ota yhteyttä »    Katso referenssejämme »

Uramuuntajan rekrykoulutus

Rekrykoulutus

Rekrykoulutuksen lähtökohtana ovat aina yrityksen osaamis- ja rekrytointitarpeet sekä osallistujien työllistyminen. Koulutuksen kesto ja sisältö suunnitellaan yhteistyöyrityksen ja osallistujan tarpeiden pohjalta, mutta keskimääräinen pituus on 3-6kk. Yritykset etsivät motivoituneita ja kehittymishaluisia tekijöitä – ja he ovat valmiita panostamaan osaamisen kehittymiseen myös tulevaisuudessa. Kehittyminen ja menestyminen ohjelman aikana vaatii osallistujalta kiinnostusta sekä halua oppia ja tehdä työtä.

Koulutusjakson ajan osallistuja työskentelee kokopäiväisesti käytännön työtehtävissä yrityksessä ja tuolle ajalle solmitaan yrityksen ja Uramuuntajan kanssa koulutussopimus. Työ- ja palkkasuhde on tavoitteena solmia heti rekrykoulutuksen jälkeen.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työnhakijoille. Koulutuksen aikana osallistujalle maksetaan korotettuna sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan. Tämän lisäksi osallistuja saa verotonta ylläpitokorvausta koulutuksen ajan.

Teemme yhteistyötä TE-toimistojen ja paikallisten ELY-keskusten kanssa. RekryKoulutus on työhallinnon tukemaa työvoimakoulutusta, joissa yritykset ovat mukana hakijoiden valintaprosessissa sekä ohjelman toteutuksessa tarjoamalla työssä oppijoille työpaikat.

Ota yhteyttä!

Author

Jaana Hyrkäs

Business Manager

+358 50 344 7514

jaana.hyrkas@uramuuntaja.fi

Author

Niko Rautiainen

Project Manager

+358 40 767 9370

niko.rautiainen@uramuuntaja.fi